PCOB Haren

Protestants Christelijke Ouderen Bond
afdeling Haren

Wat doet de PCOB afdeling Haren?


De PCOB staat voor belangenbehartiging van zijn leden.
Ook in Haren wil de plaatselijke afdeling een luisterend oor zijn en daadwerkelijk opkomen voor de ouderen. Wat dat allemaal inhoudt, kunt u lezen op onze site.


Hebt u suggesties of vragen over onze site, mail dan naar het contactadres onder'CONTACT'