PCOB Haren

Protestants Christelijke Ouderen Bond
afdeling Haren


Bestuursleden

Voorzitter: Greta Douma,

Fazantenlaan 36 9751 EV Haren tel.:050 5343445;

Secretariaat:en redactie Nieuwsbrief:
Reinhold Bos, tel. 050 5348738 Vondellaan 108 9752 EG Haren
e-mail: harenpcob@gmail.com

penningmeester: Jan Kamphuis
tel.: 050 3010871
Jaarlijkse contributie voor 2018:
alleenstaanden: € 37.50 echtparen: € 60.50

bank: PCOB afd.Haren, IBAN nummer: NL54 RABO 0112 2630 03.

notuliste: Aafke de Vries,
Tel: 050 3015160.

Algemeen adjunct: Pia van Alten-Duisterwinkel,

tel. 050 - 5346898 l

Lid:: Ineke van Timmeren,
tel: 5347783,

1 Vacature