PCOB Haren

Protestants Christelijke Ouderen Bond
afdeling Haren

In museum Wierdenland 20 april 2022

Wierdenland 20 april 2022

De bus klaar voor vertrek op 20 april 2022

Museum Wierdenland

21 september 2022: High Tea in Sassenhein