PCOB Haren

Protestants Christelijke Ouderen Bond
afdeling Haren

  • Voorlopig vinden er geen ledenbijeenkomsten plaats.
  • Door middel van e-mail proberen we u ook op de hoogte te houden
  • Het jubileum zal mogelijk plaatsvinden op een woensdag in de maand mei 2021.