PCOB Haren

Protestants Christelijke Ouderen Bond
afdeling Haren

  • De eerstvolgende bijeenkomst is op 20 oktober 2021 met als spreker Eppo van Koldam van Old Go.
  • Door middel van onze Nieuwsbrief en e-mail proberen we u ook verder de hoogte te houden.