PCOB Haren

Protestants Christelijke Ouderen Bond
afdeling Haren


Bestuursleden

Voorzitter: Greta Douma,
Fazantenlaan 36 9751 EV Haren tel.: 050 5343445;

Secretariaat en redactie Nieuwsbrief:
Reinhold Bos, tel. 050 5348738 Vondellaan 108 9752 EG Haren
e-mail: harenpcob@gmail.com

penningmeester en ledenadministratie:
Hans Beeftink
tel.: 0598 416220
Jaarlijkse contributie voor 2019:
alleenstaanden: € 37.50 echtparen: € 60.50

bank: PCOB afd.Haren, IBAN nummer: NL54 RABO 0112 2630 03.

lid/ notuliste: \
Aafke de Vries,
Tel: 050 3015160.

Lid::
Henk Buist, tel: 5346743,

2 vacatures