PCOB Haren

Protestants Christelijke Ouderen Bond
afdeling Haren


Bestuursleden

Interim Voorzitter: Pia van Alten - Duisterwinkel
piavrieling@ziggo.nl, tel. 050 5346898

Secretariaat en redactie Nieuwsbrief:
Reinhold Bos, tel. 050 5348738 Vondellaan 108 9752 EG Haren
e-mail: harenpcob@gmail.com

penningmeester en ledenadministratie:
Hans Beeftink
tel.: 0598 416220
Jaarlijkse contributie voor 2019:
alleenstaanden: € 37.50 echtparen: € 60.50

bank: PCOB afd.Haren, IBAN nummer: NL54 RABO 0112 2630 03.

lid/ notuliste: \
Aafke de Vries - Pijper,

h.a.de.vries@hetnet.nl
050 3015160.

Lid/algemeen adjunct
Henk Buist,
habuist@ziggo.nl
tel: 050 5346743,

Lid
Hilda Blanksma - Koster
hablanksma@hotmail.com
tel. 050-5350259

Lid
Lienke Westerhof Jongsma
lienkevenema@hotmail.com
050-5345731


penningmeester en ledenadministratie:
Hans Beeftink
hansbeeftink@outlook.com
tel.: 0598 416220
Jaarlijkse contributie voor 2020:
alleenstaanden: € 37.50 echtparen: € 60.50
bank: PCOB afd.Haren, IBAN nummer: NL54 RABO 0112 2630 03.